JDU.mn Хас бүрээс - Буйдан засвар
JDU.mn Хас бүрээс - Буйдан засвар

Хас бүрээс - Буйдан засвар

Хуучирч элэгдсэн буйдангийн бүрээс солих болон эвдэрч хугарсан хэсгийг засах үйлчилгээг хийж байна.

№: 786 Төрөл: